Oana Obacu – Of Tales And Dreams [vernisaj]

oana page
[for English version see below]
 
✧✧✧✧✧✧✧ ✧✧✧✧✧✧✧ ✧✧✧✧✧✧✧
Of Tales and Dreams, expoziția Oanei Obacu primește vizitele tuturor începând cu 21 septembrie, orele 17.00, până pe 13 octombrie (inclusiv cu ocazia Nopții Albe a Galeriilor, de pe 11 oct.), la spațiul de artă ART onezero (str. Lungă, nr. 100, Brașov).
 
“Alege viața. Alege-ți viitorul”, John Hudge.
 
OANA OBACU – OF TALES AND DREAMS
 
Adevărul vieții surprins în toate ipostazele sale se ascunde în artă, pare să spună expoziția semnată de Oana Obacu. Cel mai puternic element al viitorului rămân poveștile și visele, transpuse în visul Oanei, pe hârtie sau carton. Dacă poveștile specifice copilăriei oricăruia dintre noi trec printr-un proces de reciclare mentală, acestea ajung în cele din urmă să devină ele înseși propria poveste în viziunea artistei.
 
Tonurile se vor calde și îndulcite, trecând prin prisma magiei și a unei varietăți de simboluri. Orientarea este aceeași: respirația imaginației. Temele sunt naturale și binare, precum paleta anotimpurilor, iubirea și durerea, lupta pentru supraviețuire, timpul, regnul animal, universul, umanitatea, totul într-un complex care derivă din simplitate.
 
De altfel, întreaga operă a Oanei poate fi pusă sub semnul unui templu vesel al simbioticii unui rău transformat în bine și al unei evoluții dorite, nu impuse. Lucrările sale sunt adunate într-o enciclopedie a diversității alb-negru sau multitudine de culori, care au un impact pozitiv asupra privitorului. Lumea artei sale este vie și cheamă la o uniune cu natura, la un stimul al progresului uman către divinitate, la armonie și echilibru de lumini și umbre.
 
Contextualizată în prezent, arta Oanei se poate adresa ca un epos vizual tuturor generațiilor doritoare de a surprinde cele șapte etape ale vieții: concepție-naștere, copilărie, adolescență, tinerețe, maturitate, bătrânețe și moarte. În tuș, acrilice, cu pensula sau din creion, bucuria este aceeași. Viața este o joacă din care învățăm, pe care trebuie să o iubim și să o facem să conteze. (Cristina Gagiu✨)
 
✧✧✧✧✧✧✧ ✧✧✧✧✧✧✧ ✧✧✧✧✧✧✧
Of Tales and Dreams, Oana Obacu’s exhibition is open to visits starting with the 21st of September, 17.00h, until the 13th of October (including the White Night of the Art Galleries on 11th of Oct.), within the eclectic art space ART onezero (100 Lunga Street, Brasov).
 
“Choose life. Choose your future”- John Hudge.
 
OANA OBACU – OF TALES AND DREAMS
 
The truth about life, transposed in all its stages, is hidden into art seems to be the message sent by Oana Obacu’s exhibition. The strongest element of the future, included into stories and dreams, is transferred into Oana’s vision, on paper or cardboard. Should childhood stories pass through a mental recycling process, they finally become their own story in the artist’s perspective.
 
The tints are warm and sweet, being filtered by magic and a variety of symbols. The orientation is constant: the breath of imagination. The themes are natural and binary, including the seasons, love and pain, survival, time, the animal world, humanity, placed into a complex originating in simplicity.
 
Actually, Oana’s works may be encompassed as a happy symbiotic temple of evil transformed into good and as a wanted evolution, not an imposed one. Her art consists of an encyclopaedia of white-black diversity or a myriad of colours, with a positive impact upon the viewer. The world of her art is alive and stands as an invitation to a meeting with Mother Nature, a stimulus of human progress towards divinity, to the harmony and balance of lights and shadows.
 
In the present context, Oana’s art addresses as a visual epos to all generations willing to enjoy the seven life phases: conception-birth, childhood, adolescence, youth, maturity, oldness, and death. In ink, acrylics, brushed or pencilled, the joy is the same. Life is a play we learn from, which must be loved and experienced in order to matter. (Cristina Gagiu✨)